Gerard Sars
 1. Notationsvorschlag. Chromatische Notation, Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der internationalen Umfrage durch die Fondation Chroma, Montreux (CH), 1983
 2. Bach op z'n Frans, in: Het Orgel. Uitgave van de Nederlandse Organistenvereniging, 80 (1984), p. 448-450
 3. Eugène Cardine, Semiologie van het Gregoriaans, Sint Odiliënberg, 1991 [Vertaling uit het Frans], verkrijgbaar via http://www.benedictusberg.nl/
 4. Blaasmuziek in de Liturgie, in: Gregoriusblad. Tijdschrift tot bevordering van liturgische muziek, 116 (1992), p. 237-241
 5. Kroniek van de orgels van Sint Odiliënberg, in: Roerstreek '92, Jaarboek van de Heemkundevereniging Roerstreek, deel 24, Sint Odiliënberg o.J. (1993), p. 17-36
 6. Een baken in de studie van het Gregoriaans, in: Gregoriusblad. Tijdschrift tot bevordering van liturgische muziek, 118 (1994), p. 231-237
 7. De functie van de cantor in de liturgie, in: Vereniging voor Latijnse Liturgie, Bulletin 70, Amstelveen, Juni 1999, p. 65-73
 8. Het Antifonale van Venlo, in: Duizend jaar Sint-Martinusparochie - Facetten van de geschiedenis van Venlo, hrsg. von Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, deel 17, Maastricht 2000, p. 144-191
 9. Toespraak voor de Congregatio pro clericis te Rome over: The Diaconate and its complementary relationship to the Priesthood en The Diaconate as a help to promote comminion between the particular and the universal Church, in Analecta voor het bisdon Roermond 81 (2000), p. 66-68
 10. Laus Deo, parochiebundel van het Bisdom Roermond, Roermond, 2000
 11. De toekomst van het gregoriaans, in: Tijdschrift voor Gregoriaans, 26 (2001), p. 45-54
 12. Het Nederlands als muzische taal in Gregoriusblad jaarg. 125 nr. 3 (sept. 2001) p. 189
 13. De instrumentale Musica Sacra, buiten het orgel en zijn muziek, in: Van Satans Fluytencast tot Vox Angelica, Handboek voor de Kerkorganist, Kampen 2003, p. 339ff
 14. Over woord en toon (Over de tekst en de relatie tekst en muziek van de liturgische gezangen in de volkstaal) in: Communio, internationaal katholiek tijdschrift, 2003, nr. 5-6: Herbronning van de Eredienst (Veertig jaar Constitutie over de Liturgie van Vaticanum II), Oudenaarde (B)/Oegstgeest 2003
 15. Albert de Klerk in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neubearbeitete Auflage, Personenteil Band 10, S. 276f., Kassel usw., 2003
 16. De functie van de cantor in de liturgie, in Punctum, contactblad voor alle koren van het bisdom Groningen, jrg. 18 (2005), nr. 3, p. 3-7
 17. « ...für den flüchtigen Augenblick ...»Der niederländische Organist Albert de Klerk (1917-1998) Improvisation als Herzstück seines Wirkens, Schriften zur Musikwissenschaft, Band 14 (zugleich Diss. Univ. Mainz, 2006), Are Edition, Mainz, 2007. ISBN 978-3-924522-24-7
 18. Klankschilder Albert de Klerk, onder redactie van Frans Lutters, Brigit de Klerk, Lourens Stuifbergen, Gerard Sars, Roermond, 2010. ISBN 978-90-9025332-9
 19. Meer dan woorden - reflecties van aandachtig leven, bij gelegenheid van 50 jaar verpleeghuis Sint Camillus - Roermond. Gerard Sars eindredactie, Roermond, 2011