Gerard Sars

Curriculum vitae Gerard Sars

Studieverloop

1954 Geboren te Venlo
1966 - 1972 Middelbare schoolopleiding
1972-1977 Conservatorium Maastricht, hoofdvak orgel met einddiploma
1977-1979 Studie theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht (KTHU) afdeling Agogisch Theologische Opleiding (ATO) met getuigschrift 'bijbels theologische vorming' en aantekening 'methodische vorming'
1978 Colloquium Doctum–examen, Katholieke Universiteit Nijmegen
1978-1980 Studie filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen/afgebroken medio 1981
1983-1988 Conservatorium Maastricht, hoofdvak compositie met einddiploma
1990-1994 Studie Theologie aan de diakenopleiding van het Grootseminarie Rolduc en in 1994 diakenwijding
1997-2000 Conservatorium Maastricht, Post-HBO cursus Gregoriaans met einddiploma
2002-2006 Studie Muziekwetenschappen en promotie ‘cum laude’ (Dr. Phil.) aan de Johannes Gutenberg-Universität te Mainz (Promotor: Prof. Dr. Reinhard Wiesend)
2006-2009 Studie Theologie en diploma ‘Master of Education in Theology and religious studies’ aan de Fontys Hogeschool Sittard-Tilburg 

  

Relevante werkzaamheden en bestuurlijke functies

 

1968-1980  Organist en dirigent van de H. Michaelparochie te Herten (Getuigschrift ‘Eervol Ontslag’)
1973-1979 Docent orgel en muziektheorie aan Kreato muziekschool te Thorn (getuigschrift)
1978-1985 Chorleiter van het Demantiuschor des Verbandes Ostdeutscher Chormusik (D)
1979-1991   Dirigent van de Musikkreis Krefeld (D)
1979-2002 Organist en koordirigent van de Basiliek van de HH Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg (vanaf 1981 tevens aan de Matthiasparochie te Posterholt)
1984-2002 Medeoprichter en secretaris van de Stichting ‘Musica Gregoriana’; in 2002 opgegaan in                de (Nederlandse) Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond
1985-1994 Dirigent van het Sittards Kamerorkest (SKO)
1985-heden free-lance docent orgel /piano/ compositie
1986-2002 Bestuurslid van het Algemeen Hoofdbestuur van de Vereniging voor Latijnse Liturgie
1988-2013 Docent Muziektheorie, Compositie en Kerkmuziek aan Kreato-Hogeschool te Thorn
1991-2000 Bestuurslid en secretaris van de (Nederlandse) Sint-Gregoriusvereniging in                                het Bisdom Roermond
1994-2001 Muziekrecensent Limburgs Dagblad (enkele honderden gepubliceerde recensies)
2001-2006 Cantor-organist Kathedraal en Munsterkerk te Roermond
2001-2006 Beleidsmedewerker Dienst voor Liturgie en Kerkmuziek Bisdom Roermond
2003-heden Lid van de Diocesane Liturgische Adviescommissie Bisdom Roermond
2008-heden Docent Algemene (Fundamentele) Liturgie aan het Theologisch Instituut Rolduc (T.I.R.) en docent voor ‘Liturgie in Instellingen’
1995-2013 Bestuurslid /staflid Kairos Katechistenopleiding Bisdom Roermond
1995-2013 Begeleider (groeps-) spiritualiteit van Kairos, Katechistenopleiding Bisdom Roermond
1998-heden Docent Musische Vorming Kairos Katechistenopleiding Bisdom Roermond
2003-2005 Docent ‘Resonare’ Opleiding voor parochiecatecheten. Hogeschool Fontys-Sittard
1999-2006 Bestuurslid ‘Stichting 1443’ te Roermond
1994-heden Diakenassistent in de parochie St. Matthias Posterholt en parochiecluster Roerdalen
1995-2005 Redactie Bisdomblad ‘De Sleutel’; daarna regelmatig correspondent;
19??-19?? Secretaris resp. voorzitter van de Stichting Limburgse Componisten.
2005-heden Lid van de Roermondse Academische Kring (R.A.K.)
2006-2010 Geestelijk verzorger/pastor Woon-Zorgcentrum Sint Jan Baptist en Amaliahof Swalmen
2006-heden Geestelijk verzorger/pastor bij De Zorggroep,  locatie Verpleeghuis Camillus en Centrum Palliatieve Zorg ‘De Ark’ te Roermond; 2015 idem De Nieuwe Munt/St. Julia te Tegelen.
2006-2015 Projectleider en sinds 2012 inhoudelijk verantwoordelijke voor Geestelijke Verzorging bij  'terZijde', steunpunt voor extra- en transmurale palliatieve terminale geestelijke verzorging; Netwerk Palliatieve Zorg Roermond e.o.
2015- Dirigent Gregoriaans clusterkoor Roerdalen
   

 

Diversen

  • Diverse publicaties, lidmaatschappen, composities en voordrachten / studiebijeenkomsten 
  • Vrije improvisatielessen voor orgel, voor kinderen van 3 tot 8-12 jaar
  • academie-lezingen Rolduc o.a. Händel, Messiah (2015); Bach, Matthäus-Passion (2016)
     

Vrije-tijd gerelateerde activiteiten e.a. 

1984 heden Lid van het Nederlands Pijpersgilde (NPG) (zie: www.bamboefluiten.nl)
19880512 Leerlingdiploma van het NPG
19950728 Gezellendiploma
20070810 Meesterdiploma
Jaarlijks -1988-2015 stafdocent bij de cursussen voor kinderen/gezinnen; Jurylid compositieopdrachten
1995-2018 Jaarlijks pastoraal begeleider van de ziekenbedevaart naar Lourdes (F)


Diverse lidmaatschappen en sociale activiteiten e.a.:
CDA, DoNeK, Buma-Stemra, diverse alumni, Compositie-opdracht orgel te Noorbeek, Sinterklaasfeest, Carnaval, diverse periodieken, muziekgezelschappen, cursus medische ethiek-Leuven, enz
 
 
Verder bezig met:

  • Vertaling van Tibor Serley: Modus Lascivus, a new concept in composition, Ann Arbor-Michigan 1975
  • Heropstart: kinderimprovisatieschool voor kerkorgel (Brunssum, Roermond)
  • Studie: geen metrum maar ritme. Over de relatie tekst en muziek.
  • Compositieopdracht: orgelconcert voor fanfare en kerkorgel
  • Project ‘Blaasmuziek in de Liturgie’