Gerard Sars

Gerard Sars

componist - muziekdocent - organist - filosoof

Wat bijzonder dat u mijn website bezoekt en onze wegen zich zo kruisen.

Ik zal mezelf eerst voorstellen...

Als levensgenieter werd ik geboren (1954). Ik weet het nog goed, die eerste jaren van mijn leven. Maar al spoedig werd ik door de verwikkelingen van het leven gedwongen om filosoof te worden en heb dat ook vol gehouden tot de dag van vandaag: alleen de uitingsvorm is niet uitsluitend in lettertekens vervat maar waar mogelijk in muzieknoten en in klanken. Verder deed ik alles mee wat het leven van een kind en later puber verwacht. Maar omdat ik door gebrek aan een betere kandidaat al vanaf mijn 12e levensjaar in de kerk gevraagd werd om het orgel te bespelen, wat ik overigens met veel plezier altijd gedaan heb, volgden er talloze kerkdiensten waarbij ik mij telkens afvroeg of hetgeen zich beneden in de kerk afspeelde ook enige relevantie bezat.

Behalve kerkmuziek studeerde ik enkele jaren filosofie en theologie om mij uiteindelijk tot de muzikale compositie te beperken, want daar kunnen de gedachten weinig werelds kwaad: consonantie en dissonantie zijn geen doel noch brengen zij gemakkelijk schade aan. In filosofie en theologie is dat anders, volgens mij kan een wijs mens daar beter zwijgen. En daar zwijgen maar tot zekere hoogte communicatief is, leek mij muziek een beter middel om te communiceren: compositie bleef.

Wat muziek betreft studeerde ik na mijn middelbare schoolopleiding aan het Conservatorium te Maastricht achtereenvolgens orgel, compositie en gregoriaans, en volgde een cursus sonologie (klankkunde) in Den Haag. In 2006 ben ik gepromoveerd (Dr. phil.) in de muziekwetenschap aan de Johannes Gutenberg-Universität te Mainz.
Als gregorianist ben ik o.a. vertaler van het standaardwerk Sémiologie Grégorienne van Dom. E. Cardine. Composities maakte ik in opdracht van verschillende muziekverenigingen en instanties, o.a. het NIB (Nederlands Instituut voor Blaasmuziek), de SNK (Stichting Nederlandse Korenorganisaties) en o.a. voor het Nederlands Pijpersgilde, Muziekvereniging St. Cecilia America, de Sint Martinusparochie te Tegelen, Fanfare St. Cornelius Schin op Geul, het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en Stichting Limburgse Bedevaarten te Maastricht. Tot 2013 was ik part-time docent voor muziektheorie, kerkmuziek en compositie aan Hogeschool Kreato te Thorn. 

Beroepsmatig ben ik sinds 2006 als geestelijk verzorger werkzaam binnen De Zorggroep locaties Roermond (locatie Camillus en palliatief centrum De Ark) en Tegelen (De Nieuwe Munt en Sint Julia). Het dagelijks lief en leed van mensen gaat ook mij aan. Naast de persoonlijke motivatie voor dit beroep studeerde ik ‘Master of Education in Theology and religious studies’ met specialisatie ‘pastoraal werk’ aan de Fontys Hogeschool Sittard-Tilburg om dit werk te mogen doen.

Verder ben ik nog als diaken-vrijwilliger verbonden aan de St. Matthiasparochie te Posterholt en het parochiecluster Roerdalen, en ben als docent verbonden aan het Theologisch Instituut Rolduc (Algemene Liturgie en Liturgie in Instellingen) en katechisten-opleiding Kairos te Roermond (muzische vorming).

Leest u gerust verder op mijn website. Misschien raken onze interesses elkaar en kunnen we iets voor elkaar betekenen.

Gerard Sars

 

 

  

Componist

Lees meer....

Muziekdocent

Lees verder...